EU 48/21 Interoperabilní digitální veřejné služby – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie, T:21.4.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaciinteroperabilním digitálním veřejným službám.

Tato iniciativa zhodnotí stávající Evropský rámec interoperability (EIF) a posoudí podporu, kterou poskytuje vládám při zřizování interoperabilních digitálních veřejných služeb (tj. služeb, které jsou plně dostupné online a které mohou podniky a občané využít v kterékoli zemi EU). Navrhne rovněž pro vlády zemí EU novou strategii interoperability. Cílem je činnost koordinovat a zavést společné normy pro bezpečné přeshraniční toky údajů a služby veřejného sektoru.

Níže naleznete dotazník – EU 48_21 EK Interoperabilní digitální veřejné služby v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici, z jazykových variant jsou dale k dispozici pouze francouzština a němčina).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 21.4.2021.