EU 48/20 Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech), T:15.12.2020

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k přezkumu pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech) K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku.

V rámci této iniciativy se aktualizují pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů. Práva k průmyslovým vzorům chrání vzhled výrobku vyplývající z jeho vlastností, jako je tvar, barva nebo použitý materiál, před neoprávněným použitím.

Cílem iniciativy je:

  • modernizovat, vyjasnit a posílit ochranu průmyslových vzorů
  • zajistit, aby ochrana průmyslových vzorů byla v celé EU přístupnější a cenově dostupnější
  • zajistit, aby předpisy EU a vnitrostátní předpisy upravující ochranu průmyslových vzorů byly lépe slučitelné
  • dále sbližovat pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů u náhradních dílů používaných k opravám.

Níže naleznete dokument – EU 48_20 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)7065286 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 15. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/