EU 47/16 Návrh stanoviska EUROCHAMBRES k legislativní úpravě Geoblockingu; T:31. 8. 2016

Evropská komise v nedávné době zveřejnila tzv. legislativní balíček k elektronické komunikaci. Jeho součástí je i návrh nařízení o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

Návrh stanoviska k této problematice zpracovalo Sdružení evropských hospodářských komor EUROCHAMBRES a požádalo své členy o jakékoliv případné připomínky k tomuto návrhu.

Uvedený návrh stanoviska EUROCHAMBRES i návrh daného nařízení naleznete v příloze této stránky.

Jakékoliv Vaše náměty k danému materiálu či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 31. 8. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/