EU 47/23 Přezkum emisních norem pro těžká vozidla; T:5.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k snižování emisí uhlíku – přezkum emisních norem pro těžká vozidla.

Stávající pravidla EU týkající se emisních norem CO2 mají zásadní význam pro snížení emisí z nových těžkých vozidel. Jak bylo oznámeno ve Strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu, Komise tyto právní předpisy přezkoumá a pro tato vozidla stanoví ambicióznější cíle týkající se snižování emisí po roce 2030.

Návrh sleduje tři konkrétní cíle.

  • nákladově efektivním způsobem snížit emise CO2 z těžkých vozidel v souladu s cíli EU v oblasti klimatu a současně přispět ke zlepšení energetické bezpečnosti EU
  • zajistit přínosy pro evropské provozovatele a uživatele dopravy, z nichž většinu tvoří malé a střední podniky, a to na základě širšího zavádění energeticky účinnějších vozidel. Výkonnostní normy pro CO2 z těžkých vozidel podněcují výrobce zvyšovat nabídku vozidel s nulovými emisemi, aby mohli spotřebitelé využívat cenově dostupnější modely vozidel s nulovými emisemi a významné úspory energie plynoucí z používání těchto vozidel, čímž se sníží celkové náklady na jejich vlastnictví
  • posílit vedoucí postavení EU v oblasti průmyslu z hlediska technologií a inovací směřováním investic do technologií s nulovými emisemi

Níže naleznete dokumenty – EU 47_23 EK Návrh nařízení COM(2023)88, EU 47_23 EK Příloha  a EU 47_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 5. 5. 2023.