EU 47/22 Olivový olej – změny obchodních norem a metody analýzy T:4.4.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k olivovému oleji – změny obchodních norem a metody analýzy.

Olivový olej vyprodukovaný/prodávaný v EU se dělí do různých kategorií, např. pro účely podpory EU, která se poskytuje jeho producentům. Zařazení do jednotlivých kategorií se odvíjí od chemických a chuťových vlastností oleje, jež jsou definovány v nařízení (EHS) č. 2568/91.

První návrh aktualizuje metody používané při kontrole stanovených vlastností.
Druhá iniciativa sladí stávající právní předpisy týkající se norem, které musí olivový olej splňovat, aby mohl být prodáván v EU (normy uvádění na trh) v souladu s Lisabonskou smlouvou.

Níže naleznete dokumenty – EU 47_22 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2022)1819804; EU 47_22 EK Příloha – Ares(2022)1819804; EU 47_22 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2022)1819541 a EU 47_22 EK Příloha – Ares(2022)1819541 v anglickém jazyce (jiný jazyk bohužel není k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 4. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/