EU 47/21 Označování alkoholických nápojů (aktualizované technické specifikace); T:19.4.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k označování alkoholických nápojů – použití odkazů v popisu alkoholických nápojů a používání složených výrazů.

Aktualizovaná budou pravidla EU pro označování alkoholických nápojů v případech, kdy se na jejich etiketách vyskytují narážky (přímé či nepřímé) týkající se jiných alkoholických nápojů než lihovin a likérů. Dále aktualizuje pravidla pro označování alkoholických nápojů vyráběných kombinováním lihovin s jinými potravinami (složené výrazy). Cílem je, aby měli spotřebitelé k dispozici správné informace o skutečném názvu daného nápoje.

Níže naleznete dokumenty – EU 47_21 EK Návrh nařízení: Odkazy na jiný nápoj a EU 47_21 EK Návrh nařízení: Složené názvy v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz  do 19. 4. 2021.