EU 47/20 Transevropská dopravní síť (TEN-T) – přezkum pokynů, T:11.12.2020

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Transevropské dopravní síti (TEN-T) – přezkum pokynů. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku.

Cílem politiky EU v oblasti dopravní infrastruktury je usnadnit dopravu po celé Evropě a snížit regionální, hospodářské a sociální rozdíly rozvojem propojené infrastruktury pro leteckou, silniční, železniční a lodní dopravu (transevropská dopravní síť).

Tato politika je upravena nařízením č. 1315/2013, které stanoví pokyny pro:

  • investice členských států a EU do dopravní infrastruktury
  • cílené financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy a dalších příslušných programů EU.

Cílem této iniciativy je tyto pokyny přezkoumat.

Níže naleznete dokument – EU 47_20 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)6977996 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 11. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/