EU 47/18 Veřejná konzultace týkající se hodnocení nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů, T: 26.11.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se hodnocení nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů. 

Cíl konzultace:

  • Komise přijala 7.prosince 2015 strategii pro evropské letectví, která si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost a udržitelnost celého hodnotového řetězce letecké dopravy v EU.
  • Strategie počítá s hodnocením nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů, jež má posoudit, do jaké míry bude nutné toto nařízení přezkoumat.
  • Účelem veřejné konzultace je zajistit, aby se k tématu kromě organizací, které se přímo podílejí na uplatňování kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů nebo mají povinnost je dodržovat, mohly vyjádřit i další skupiny zainteresovaných stran a široká veřejnost.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 26.11.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/