EU 46_15 Veřejná konzultace týkající se přezkumu rozhodnutí o mezivládních dohodách; T:8. 10. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci přezkumu rozhodnutí o mezivládních dohodách.

Cílem energetické strategie Unie, která byla přijata dne 25. února 2015, je poskytnout spotřebitelům v EU – domácnostem a podnikům bezpečné, udržitelné, konkurenceschopné a cenově dostupné energie.

K dosažení tohoto cíle, strategie Energy Union navrhuje zásadní transformaci energetického systému v Evropě, na základě vize energetické unie, v případě, že členské státy budou spatřovat, že jsou na sobě vzájemně závislé v dodávkách energie.

Rozhodnutí mezivládních dohodách zavádí informační mechanismus. Obchodní smlouvy, a to buď mezi vládami a soukromými podniky, nebo mezi různými soukromými podniky, tudíž nejsou zahrnuty. Podle mezivládních rozhodnutích členské státy však mohou na základě dobrovolnosti sdělit obchodní dohody Komise, které jsou výslovně uvedeny v mezivládních dohodách.

Komise posuzuje různé možnosti k posílení transparentnosti mezivládních dohod v kontextu bezpečnosti dodávek a jejich souladu s pravidly vnitřního trhu EU s energií. Inspirace by mohla být přijata, například, z dobře fungujícího mechanismu ověřování stanoveným v článku 103 Smlouvy o Euratomu, který poskytuje 4 týdenní povinnou kontrolu před konečným podpisem dohod týkajících se oblastí, do působnosti této smlouvy ex-ante.

Podle stávajícího Rozhodnutí Komise může pomáhat členským státům při vyjednávání týkajících se mezivládních dohod. To je možné na žádost členského státu (ů) dotyčné osoby nebo na žádost Komise, za předpokladu, že dotyčný členský stát souhlasí s pomocí Evropské komise. Kromě toho mezivládní rozhodnutí stanoví pro rozvoj nepovinných klauzulí modelu jako vodítko pro členské státy, které uzavírají mezivládní dohody.

Tato konzultace by měla sloužit jako podklad k získání pohledu dotčených subjektů na rozhodnutí o mezivládních dohodách a k identifikaci možných zlepšení pro jejich implementaci tak, aby byla zvýšena transparentnost těchto dohod a kompatibilita s opatřeními EU na zajištění bezpečných dodávek energií.

Konzultační dokument k této problematice naleznete v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 8. října 2015.

Související soubory

/jak-na-