EU 46/23 Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku; T:2.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku.

Vzhledem k faktorům, jako je rychlý nárůst nově vznikajících výrobků a nedávný technický vývoj, vyhodnotí Komise právní rámec pro kontrolu tabáku. Hodnocení se bude týkat regulace výrobků, reklamy, propagace a sponzorství v širším kontextu politik souvisejících s kontrolou tabáku. Bude se posuzovat, do jaké míry rámec splnil své cíle a zda je schopen podpořit „generaci bez tabáku“ do roku 2040, jak bylo oznámeno v evropském plánu boje proti rakovině.

Níže naleznete dotazník – EU 46_23 EK Legislativní rámec pro kontrolu tabáku ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2.5.2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/