EU 46/20 Udržitelné finance – klasifikační systém EU pro ekologické investice, T:11.12.2020

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení ke klasifikačnímu systému EU pro ekologické investice.

Tato iniciativa vytváří klasifikační systém pro udržitelné hospodářské činnosti („taxonomie“) a zaměřuje se na environmentální cíle EU v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Taxonomie bude představovat společný jazyk, který budou moci investoři používat všude na světě při investování do projektů a hospodářských činností, které mají významně pozitivní dopad na klima a životní prostředí.

V přílohách naleznete rozdělní na části

  1. Zemědělství a lesnictví
  2. Činnosti v ochraně životního prostředí
  3. Výroba – (automotiv, ocel, vodík apod.)
  4. Energie – produkce elektřiny a tepla z různých zdrojů
  5. Dodávka vody, kanalizace, odpadové hospodářství
  6. Doprava
  7. Stavebnictví
  8. Informace a komunikace
  9. Odborné, vědecké a technické činnosti

Níže naleznete dokument – EU 46_20 EK Návrh nařízení a Přílohy 1 a 2 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 11. 12. 2020.