EU 46/18 Veřejná konzultace týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů, T: 8.10.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů. 

Cíl konzultace:

  • Tato konzultace navazuje na analýzu Komise týkající pomezí právních předpisů ve sdělení vydaném 16. ledna 2018.
  • Sdělení se zaměřuje na čtyři překážky, které brání bezpečnému využívání druhotných surovin: nedostatečné informace o přítomnosti látek vzbuzujících obavy ve výrobcích a odpadu; přítomnost látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech a předmětech z nich vyrobených; problémy při uplatňování kritérií pro stav, kdy odpad přestává být odpadem, a nejasné uplatňování metodik klasifikace odpadů v EU.
  • Kromě cílů a činností uvedených ve sdělení Komise obsahuje pracovní dokument útvarů Komise hlavní výzvy týkající se uvedených čtyř problémů a navrhuje možnosti jejich řešení.
  • Výsledky konzultace se odrazí ve formulaci budoucích právních předpisů i nelegislativních iniciativ.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8.10.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/