EU 45/16 Konzultace na téma Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů; T:16. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci k vyhodnocení fungování Nařízení (EC) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

Cílem této konzultace je vyvolat debatu a shromáždit pohledy zainteresovaných osob na problematiku výrobků, které nejsou v souladu s předpisy v rámci jednotného trhu. Konzultace se pak zaměřuje zejména na otázky, jaké jsou varianty řešení tohoto problému, jejich dopady včetně subsidiarity a také zda by zásah EU v této věci byl všeobecně prospěšný pro členské státy z hlediska rozsahu možných dopadů a celkové efektivity.

Konzultace by měla též pomoci vyhodnotit, do jaké míry jsou stávající předpisy efektivní, účinné, relevantní, koherentní k dosažení stanovených cílů.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve verzi pdf i word v příloze této stránky. K dispozici je dále doprovodný dokument shrnující tuto problematiku v českém jazyce. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 16. 9. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/