EU 45/15 Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu – další projekty v oblasti ropy, plynu a elektrické energie; T:8. 10. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu pro další projekty v oblasti ropy, plynu a elektrické energie.

Urychlení rekonstrukce stávající a zavedení nové energetické infrastruktury je zásadním předpokladem dosažení cílů politik Unie v oblasti energetiky a klimatu.

Projekty společného zájmu by měly být uskutečněny co nejrychleji a měly by být pečlivě sledovány a vyhodnocovány a zároveň by měla být minimalizována administrativní zátěž pro předkladatele projektů.

Identifikace projektů společného zájmu je založena na regionálním přístupu a provádí se pomocí regionálních skupin sestávající ze zástupců příslušných ministerstev, vnitrostátních regulačních orgánů a provozovatelů plynárenských a elektrizačních přenosových soustav a realizátory projektů, Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO) pro elektřina a plyn, Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů a Evropské komise.

Cílem této konzultace je získat postoje dotčených subjektů k potřebě realizovat předložené projekty a ke zhodnocení jejich přínosu bezpečnosti dodávek, integraci trhu volné soutěži a udržitelnosti v EU.

Konzultační dokument s jednotlivými projekty naleznete v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 8. října 2015.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/