EU 45/23 Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU; T: 2.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k předpisům týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU.

Účelem předpisů EU o vysokorychlostním širokopásmovém připojení (směrnice 2014/61/EU) je umožnit lidem rychlé připojení k internetu a zároveň snížit související náklady.

Cílem této iniciativy je přezkoumat předpisy s ohledem na technologický, tržní a regulační vývoj a:

  • umožnit rychlejší a účinnější zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně optických a 5G
  • zajistit soulad předpisů s evropským kodexem pro elektronické komunikace
  • prozkoumat možné záruky v oblasti životního prostředí.

Níže naleznete dokumenty – EU 45_23 EK Návrh nařízení COM(2023)94, EU 45_23 EK Příloha  a EU 45_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2. 5. 2023.