EU 45/22 REACH – aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metod; T:1.4.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení o chemických látkách (REACH) – aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metod.

Nařízení REACH zavádí kontroly chemických látek, které mohou být potenciálně nebezpečné pro člověka, zvířata nebo životní prostředí. Jeden z doprovodných aktů – nařízení č. 440/2008 – obsahuje seznam schválených metod testování chemických látek. V rámci této iniciativy se seznam doplní řadou nových/aktualizovaných metod, které pomohou omezit počet testování chemických látek na zvířatech.

Níže naleznete dokumenty – EU 45_22 EK Návrh nařízení a EU 45_22 EK Příloha v anglickém jazyce (jiný jazyk bohužel není k dispozici).
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/