EU 45/21 Zelená kniha o stárnutí, T:16.4.2021

Evropská komise zeveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaciZelené knize o stárnutí.

V důsledku demografických změn evropská populace stárne. Rozsáhlou veřejnou diskusi na toto má nastartovat zelená kniha, která:

  • stanoví, které otázky spojené se stárnutím obyvatelstva jsou klíčové
  • rozebere, jakými způsoby by bylo možné předvídat a reagovat na socioekonomické dopady stárnutí evropského obyvatelstva

Dotazník obsahuje otázky spojené s trhem práce, podnikáním seniorů či důchody. Není potřeba, abyste odpovídali na všechny otázky.

Níže naleznete dotazník – EU 45_21 EK Zelená kniha o stárnutí v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 16.4.2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/