EU 44/16 Konzultace ke zlepšení provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností; T: 7. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci o možných opatřeních s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje.

Konzultace se snaží shromáždit informace a zkušenosti s prováděním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje. Shromážděné informace pomohou Evropské komisi formulovat případná opatření ke zlepšení provádění některých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností.

Konzultační dokument se zaměřuje na 6 témat týkajících se vozidel s ukončenou životností:

  • Sledování vozidel v rámci (obchodu uvnitř EU) EU
  • Metody k dosažení úplného podávání zpráv o exportu mimo EU a způsoby, jak rozlišit mezi vyváženými vozidly s ukončenou životností a vozidly ojetými
  • Donucovací techniky pro snížení nelegální demontáže vozidel s ukončenou životností u prodejců a opraven
  • Veřejné povědomí a pobídky pro sledování vozidel s ukončenou životností a snižování environmentálních rizik
  • Aspekty ke zlepšení pokrytí a kvality dat při podávání zpráv o vozidlech s ukončenou životností
  • Perzistentní organické látky a vozidla s ukončenou životností

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf a word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 7. 9. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/