EU 44/22 Evropská normalizace – novela nařízení (EU) č. 1025/2012; T:1.4.2022

k připomínkování návrh směrnice přijatý Komisí k novele nařízení (EU) č. 1025/2012 Evropské normalizace

Pokud Komise požádá o normalizaci, jsou evropské normalizační organizace (podle definice v nařízení (EU) č. 1025/2012) jedinými subjekty, které mohou vydávat normy a produkty normalizace. Činí tak v souladu se zvláštními postupy stanovenými v článku 10 nařízení (EU) č. 1025/2012. Nařízení o normalizaci rovněž stanoví, že Evropská unie může evropské normalizační organizace finančně podporovat.
V současné době je potřeba více jasnosti, k zajištění, že celý vnitřní rozhodovací proces při vydávání norem a produktů normalizace, požadovaných Komisí na základě čl. 10 odst. 1 nařízení o normalizaci, je v souladu s tím, co orgány EU očekávají od normotvorného subjektu, který je oficiálně uznán za evropskou normalizační organizaci.

Níže naleznete dokument – EU 44_22 EK Návrh směrnice – COM(2022)32 v českém jazyce.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/