EU 43/16 Konzultace k iniciativě Evropské unie ohledně inteligentních dopravních systémů; T: 2. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci k iniciativě Evropské unie ohledně zavedení inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Kooperativní inteligentní dopravní systémy používají technologie, které silničním vozidlům umožňují navzájem komunikovat s jinými vozidly, se semafory či jinými světelnými signály a silniční infrastrukturou, podobně jako i s ostatními účastníky silničního provozu.

Cílem této konzultace je nasbírat podněty a názory zainteresovaných stran a subjektů na podporu zavedení kooperativních inteligentních dopravních systémů v EU. Odpovědi z této konzultace poslouží jako podklad při vývoji hlavního plánu pro zavedení C-ITS v EU a budou zohledněny ve sdělení Evropské komise, které je plánováno na druhou polovinu roku 2016.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf a word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 2. 9. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/