EU 43/22 Reverse charge – rozšíření volitelného mechanismu; T:1.4.2022

Evropskí komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijatý Komisí k prodloužení doby použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti a mechanismu rychlé reakce u DPH.

Účelem návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES (ze dne 28. 11. 2006) o společném systému daně z přidané hodnoty, je prodloužit:

  • možnost členských států uplatňovat mechanismus přenesení daňové povinnosti za účelem boje proti stávajícím podvodům při dodání zboží a poskytnutí služeb, jak je uvedeno v čl. 199a odst. 1 směrnice o DPH
  • možnost použít mechanismus rychlé reakce, jak je stanoven v článku 199b směrnice o DPH, k boji proti podvodům uplatňováním mechanismu přenesení daňové povinnosti ve velmi specifických případech.

Níže naleznete dokument – EU 43_22 EK Návrh směrnice – COM(2022)39 v českém jazyce.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/