EU 43/21 Nabíjení elektrických vozidel – normy pro dobíjecí stanice elektrických autobusů, T:13.4.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k normám pro dobíjecí stanice elektrických autobusů.

V rámci této iniciativy budou doplněny technické specifikace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, konkrétně normy EU pro dobíjecí stanice elektrických autobusů. Tyto normy již vypracovaly a schválily evropské normalizační organizace CEN a CENELEC. V souladu s čl. 4 odst. 14 a bodem 1.6 přílohy II směrnice 2014/94/EU bylo požádáno o začlenění norem pro dobíjecí stanice elektroautobusů do právních předpisů EU.

Níže naleznete dokumenty – EU 43_21 EK Návrh nařízení v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici).
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz   do 13. 4. 2021.