EU 43/18 Veřejná konzultace týkající se dlouhodobé strategie snižování emisí skleníkových plynů v EU, T: 20.9.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se dlouhodobé strategie snižování emisí skleníkových plynů v EU.  

Cíle této konzultace jsou:

  • Evropská rada vyzvala v březnu Komisi, aby v souladu s Pařížskou dohodou předložila návrh strategie pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů v EU s přihlédnutím k vnitrostátním plánům. Evropský parlament vznesl podobný požadavek.
  • V současnosti má EU v souvislosti s nezbytnými sníženími ze strany rozvinutých zemí jako celku cíl snížit do roku 2050 emise o 80-95 % oproti úrovním z roku 1990.
  • Probíhá změna klimatu a bez dalších opatření na celosvětové úrovni k jejímu zmírnění stoupnou teploty v tomto století o více než 2° Celsia ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí. To bude mít zásadní dopady na naše hospodářství a společnosti. Aby se tomu zabránilo, ratifikovalo 178 partnerů z celého světa, kteří spolupracují v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), Pařížskou dohodu, jež vyzývá všechny země, aby udržely globální nárůst teploty výrazně pod úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a usilovaly o to, aby tento nárůst nepřesáhl 1,5 °C. Do roku 2020 mají smluvní strany Pařížské dohody informovat o svých dlouhodobých strategiích nízkoemisního rozvoje.

V příloze naleznete dotazník s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/long_term_ghg_reduction

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20.9.2018.

 

/jak-na-