EU 42/23 Aktualizované seznamy nebezpečných chemických látek určených pro vývoz a dovoz; T:10.4.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se aktualizovaných seznamů nebezpečných chemických látek určených pro vývoz a dovoz.

Nařízení EU č. 649/2012 provádí pravidla mezinárodního obchodu s nebezpečnými chemickými látkami. Má zabránit nežádoucímu dovozu a zajistit, aby při vývozu nebezpečných chemických látek byly vždy poskytovány informace o jejich rizicích a bezpečném zacházení s nimi.

V rámci této iniciativy budou v nařízení aktualizovány dva seznamy chemických látek:

  • těch, které podléhají vývozním omezením (příloha I)
  • těch, které nelze vyvážet (příloha V)

Níže naleznete dokumenty – EU 42_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci a EU 42_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10. 4. 2023.