EU 42/22 Minimální úroveň zdanění nadnárodních skupin v Unii; T:31.3.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijatý Komisí k minimální úrovni zdanění nadnárodních skupin v Unii.

Tato směrnice stanoví pravidla pro zajištění minimální úrovně efektivního zdanění velkých nadnárodních skupin a velkých čistě vnitrostátních skupin působících na jednotném trhu, která jsou v souladu s dohodou dosaženou inkluzivním rámcem dne 8. října 2021 a úzce se řídí modelovými pravidly OECD schválenými inkluzivním rámcem a zveřejněnými dne 20. prosince 2021.

Níže naleznete dokumenty – EU 42_22 EK Návrh směrnice – COM(2021)823 a EU 42_22 EK Příloha – COM(2021)823 v českém jazyce.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 31. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/