EU 42/21 Lesy – nová strategie EU, T:12.4.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultacinové strategii EU týkající se lesů.

V rámci Zelené dohody pro Evropu Komise oznámila novou strategii EU v oblasti lesnictví, která naváže na její strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Bude se týkat celého životního cyklu lesa a podpoří to, aby lesy mohly i nadále poskytovat široký rozsah ekosystémových služeb. Cílem strategie bude zajistit zdraví a odolnost lesů, což napomůže biologické rozmanitosti, plnění klimatických cílů, zajištění živobytí a oběhové bioekonomice. Zaměří se na ochranu a obnovu lesů v EU, udržitelné hospodaření v lesích a na lesy v ostatních částech světa v případě, že doposud nebyly zahrnuty.

Níže naleznete dotazník – EU 42_21 EK Lesy – nová strategie EU v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 12.4.2021.