EU 42/18 Veřejná konzultace za účelem hodnocení současných pravidel pro fakturaci, T: 8.9.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se hodnocení současných pravidel pro fakturaci.

Cíle této konzultace jsou:

  • vyhodnocení dosavadního fungování směrnice 2010/45/EU, která pozměnila pravidla pro fungování společného systému daně z přidané hodnoty a pravidla její fakturace
  • zjistit, zda směrnice 2010/45/EU splnila předsevzaté cíle a zda je stále v souladu s potřebami a požadavky jednotlivých aktérů a zúčastněných stran
  • nabídnout prostor pro kritiku a poskytnout možnost vyjádřit se k případné reformě směrnice
  • identifikace slabin směrnice a nalezení prostoru pro snížení byrokratické zátěže a pro zjednodušení fakturace DPH
  • zvláštní pozornost je věnována elektronické fakturaci, jejímu fungování a využívání v jednotlivých členských zemích EU

V příloze naleznete dotazník s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-invoicing-rules_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8.9.2018.