EU 4/17 EK Konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH, T: 15. 3. 2017

Malé a střední podniky vzhledem ke složitosti a roztříštěnosti systému DPH Evropské unie nesou proporcionálně vyšší náklady na dodržování předpisů týkajících se DPH než velké podniky. V návaznosti na novou strategii pro jednotný trh Komise připravuje komplexní zjednodušující balíček pro malé a střední podniky, jehož snahou bude vytvořit prostředí, které bude přispívat k růstu MSP a podpoře jejich přeshraničního obchodu. Z tohoto důvodu je přezkumu podroben zvláštní režim pro malé podniky, jež stanovuje směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (směrnice o DPH).

Cílem konzultace je získat názory zúčastněných stran na:
– stávající ustanovení o DPH pro malé a střední podniky a jejich používání;
– případné změny, týkající se ustanovení o DPH pro malé a střední podniky
Výsledky konzultace budou zohledněny při revizi režimu malých a středních podniků.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en.
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 15. 3. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/