EU 4/16 Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami (EU ETS), T: 7. 3. 2016

Obchodování formou dražby je výchozí metodou přidělování povolenek v rámci systému obchodování s emisemi EU (EU ETS, který vznikl podle směrnice 2003/87/ ES). To znamená, že většina povolenek je do oběhu uvedena pomocí aukce, podniky musejí nakupovat stále větší podíl povolenek v dražbách nebo na sekundárním trhu.

Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory a podněty zúčastněných stran na změny Nařízení o dražbě povolenek s přímo souvisejícími technickými aspekty provádění MSR (Rozhodnutí EU 1814/2015). Tato konzultace obsahuje také otázky umožňující se zúčastněným subjektům podělit se o své názory na fungování Nařízení o dražbě povolenek, za účelem posouzení, do jaké míry je více než 700 aukcí povolenek provedené k dnešnímu dni účinné a efektivně realizované.

Fungování směrnice o ETS bylo předmětem nedávné veřejné konzultace (Konzultace k revizi směrnice EU o systému obchodování s emisemi (EU ETS), 19/12/2014 – 16/03/2015). Aby se předešlo překrývání rozsahu obou konzultací, je tato konzultace omezena na ty aspekty, které přímo souvisejí s prováděním aukcí pro emise povolenek, na které se vztahuje nařízení o dražbě.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 7. března 2016.

Související soubory

/jak-na-