EU 41/16 EK Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech, T: 6. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení směrnice ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu. Konzultace se zaměřuje na hodnocení implementace směrnice v rámci programu Evropské komise pro účelnost a účinnost právních předpisů EU (REFIT).

Cílem konzultace je posoudit, zda je současný regulační rámec přiměřený a pro daný účel vhodný. Dále zhodnotit jaký vliv měla směrnice na zvýšení finanční stability; zabezpečení zájmů věřitelů a pojistníků či na podporu konkurenceschopnosti finančních konglomerátů v rámci EU a na mezinárodní úrovni. V souladu se zásadami zlepšování právní úpravy bude v rámci konzultace provedeno hodnocení účinnosti, efektivnosti, koherence a přidané hodnoty.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 6. 9. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/