EU 41/23 Usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech; T:24.4.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Praxe donucovacích orgánů zapojených do vyšetřování dopravních deliktů v oblasti bezpečnosti silničního provozu ukázala, že stávající znění směrnice (EU) 2015/413 neusnadňuje účinné vyšetřování dopravních deliktů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, jichž se dopouštějí zahraniční řidiči, a vymáhání pokut v požadované míře. To má za následek relativní beztrestnost zahraničních řidičů a negativní dopady na bezpečnost silničního provozu v Unii. Kromě toho nejsou v souvislosti s přeshraničním vyšetřováním vždy dodržována procesní a základní práva zahraničních řidičů, zejména kvůli nedostatečné transparentnosti při stanovování výše pokut a v rámci postupů pro uplatnění opravných prostředků. Cílem této směrnice je dále zlepšit účinnost vyšetřování dopravních deliktů v oblasti bezpečnosti silničního provozu spáchaných s vozidly registrovanými v jiném členském státě, a přispět tím k dosažení cíle Unie snížit do roku 2050 počet úmrtí ve všech druzích dopravy téměř na nulu a posílit ochranu základních a  procesních práv zahraničních řidičů.

Níže naleznete dokumenty – EU 41_23 EK Návrh směrnice COM(2023)126, EU 41_23 EK Příloha a EU 41_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 24. 4. 2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/