EU 41/22 Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití; T:30.3.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci (zároveň probíhá i sběr informací k posouzení dopadů)udržitelné spotřebě zboží – podpoře oprav a opětovného použití.

Tato iniciativa (vedoucí k vytvoření směrnice) má podporovat udržitelnější využívání zboží po celou dobu jeho životnosti. Motivovat spotřebitele k udržitelnějšímu rozhodování při nákupu tím, že poskytne pobídky a nástroje vedoucí k dlouhodobějšímu používání zboží, včetně oprav vadných výrobků.

Dále:

  • bude povzbuzovat výrobce, aby navrhovali výrobky, které mají delší životnost a jsou snadno opravitelné
  • přispěje ke snížení neudržitelné spotřeby a jejího negativního dopadu na globální životní prostředí a klima
  • pomůže při vytváření oběhového hospodářství.

Níže naleznete dotazník – EU 41_22 EK Podpora oprav a opětovného použití a dále dokument EU 41_22 EK Výzva k předložení informací – Ares(2022)175084 českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník či otevřené připomínky (ve Wordu – týká se dokumentu k posouzení dopadů) prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 30.3.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/