EU 41/18 Veřejná konzultace týkající se hodnocení podpory EU právnímu státu v zemích evropského sousedství a v kandidátských zemích a potenciálních kandidátech rozšíření (2010-2017), T: 5.9.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se hodnocení podpory EU právnímu státu v zemích evropského sousedství a v kandidátských zemích a potenciálních kandidátech rozšíření (2010-2017)

Cíle této konzultace jsou:

  • získat připomínky široké veřejnosti k hodnocení podpory EU právnímu státu v zemích evropského sousedství a v kandidátských zemích a potenciálních kandidátech rozšíření (2010–2017)
  • konzultace se mohou účastnit všechny zúčastněné strany, včetně občanů, podniků, organizací apod.

V příloze naleznete dotazník s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 5.9.2018

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/