EU 40/16 Konzultace k případné revizi nařízení o vzájemném uznávání výrobků; T: 16. 9. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k případné revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.

Nařízení č. 764/2008 (nařízení o vzájemném uznávání) definuje praktické postupy pro používání zásady vzájemného uznávání v praxi. Zmíněné nařízení zavádí mimo jiné kontaktní místa pro výrobky na pomoc podnikům, které chtějí prodávat výrobky již prodávané v souladu s právními předpisy v jiných členských státech. V nařízení je rovněž stanovena povinnost pro vnitrostátní orgány oznámit a odůvodnit jakékoli rozhodnutí o odepření vzájemného uznávání a přístupu na trh kvůli vnitrostátním pravidlům imperativní povahy.

Z externího hodnocení provedeného v roce 2015 vyplynulo, že vzájemné uznávání ani podniky, ani vnitrostátní orgány plně nevyužívají, což vede ke ztrátě příležitostí. Aby bylo možné plně využívat potenciálu vnitřního trhu, Komise se ve své strategii pro jednotný trh zavázala, že zlepší fungování vzájemného uznávání prostřednictvím revize nařízení o vzájemném uznávání. Více informací lze nalézt v podkladovém dokumentu.

Pomocí této otevřené konzultace hodlá Komise shromáždit názory všech zainteresovaných stran a subjektů na zásadu vzájemného uznávání a její možné nedostatky, na fungování nařízení o vzájemném uznávání a případné možnosti revize uvedeného nařízení.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve verzi pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 16. 9. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/