EU 40/23 Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě; T:17.4.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k zahraničním příležitostem ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě.

Cílem této iniciativy je rozšířit nabídku zahraničních příležitostí k učení a výuce v Evropě, a to ve všech odvětvích a na všech úrovních formálního, neformálního a informálního učení, jako klíčové součásti Evropského prostoru vzdělávání. V rámci iniciativy:

  • budou zjištěny překážky mobility ve vzdělávání
  • budou vypracovány pokyny k jejich překonání
  • bude podporována mobilita ve vzdělávání a případně budou určeny pobídky
  • se vzdělávací mobilita stane sociálně inkluzivnější a šetrnější k životnímu prostředí a bude více propojena s digitálními vzdělávacími příležitostmi.

Níže naleznete dotazník – EU 40_23 EK Vzdělávací mobilita ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17.4.2023.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/