EU 40/22 Mezinárodní nákladní a osobní doprava, T:28.3.2022

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů týkajících se zvýšení podílu železniční dopravy u mezinárodní nákladní a osobní dopravy.

Železnice hraje klíčovou úlohu při zvyšování účinnosti a udržitelnosti dopravy v EU v souladu s cíli Strategie EU pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Zvýšení podílu železniční dopravy vyžaduje lepší přístup k železniční infrastruktuře, zejména pro mezinárodní nákladní dopravu.
Tato iniciativa navrhuje opatření pro lepší řízení, koordinaci, a tím i zvýšení kapacity železnic.

Níže naleznete dokument – EU 40_22 EK Výzva k předložení informací – Ares(2022)1673547 v českém jazyce.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/