EU 40/18 Veřejná konzultace týkající se hodnocení nařízení o ozonové vrstvě, T: 3.8.2018

Evropská komise vypsala konzultaci o týkající se hodnocení nařízení o ozonové vrstvě. 

Cíle této konzultace jsou:

  • zajistit, aby všechny dotčené nebo zainteresované strany měly možnost se konzultace zúčastnit
  • dát zúčastněným stranám prostor k vyjádření jejich názoru na provádění nařízení o ozonové vrstvě
  • shromáždit údaje a názory, na jejichž základě budeme moct určit, zda a proč různá opatření obsažená v nařízení vedla či nevedla k očekávaným výsledkům
  • získat od dotčených zúčastněných stran informace o tom, jak zajistily plnění požadavků nařízení, jak tuto zkušenost hodnotí a zejména, jaké náklady a přínosy jim z toho plynuly doplnit shromážděné údaje o informace o alternativních látkách používaných v průmyslu v rámci výjimky (tj. použití jako technologické činidlo, kritické použití nebo laboratorní použití).

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-evaluation-ozone-regulation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 3.8.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/