EU 4/23 Interoperabilní digitální veřejné služby; T: 10.1.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k interoperabilní digitální veřejné službě – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie

Tato iniciativa zhodnotí stávající Evropský rámec interoperability (EIF) a posoudí podporu, kterou poskytuje vládám při zřizování interoperabilních digitálních veřejných služeb (tj. služeb, které jsou plně dostupné online a které mohou podniky a občané využít v kterékoli zemi EU). Navrhne rovněž pro vlády zemí EU novou strategii interoperability. Cílem je činnost koordinovat a zavést společné normy pro bezpečné přeshraniční toky údajů a služby veřejného sektoru.

Níže naleznete dokumenty – EU 4_23 EK Návrh nařízení COM(2022)720 a EU 4_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10. 1. 2023.