EU 4/21 Sdílení dat v EU – Společné evropské datové prostory (nová pravidla), T:22.1.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k novým pravidlům Sdílení dat v EU – Společné evropské datové prostory.

Komise usiluje o vytvoření jednotného trhu s údaji, na němž budou moci být údaje od veřejných subjektů, podniků a občanů využívány bezpečně a spravedlivě ve společném zájmu.

V rámci této iniciativy vzniknou pravidla pro společné evropské datové prostory (pro oblasti jako životní prostředí, energetika či zemědělství) s cílem:

  • zlepšit využívání veřejně přístupných údajů pro výzkum ve společném zájmu
  • podpořit dobrovolné sdílení údajů jednotlivci
  • vytvořit struktury, které umožní klíčovým organizacím údaje sdílet.

Níže naleznete dokument – EU 4_21 EK Návrh nařízení a EU 4_21 EK Souhrn zprávy o posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 22. 1. 2021.