EU 4/20 Plán cílů v oblasti klimatu do roku 2030. T: 6.4.2020

Počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) Plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030. Veřejná konzultace bude následovat v příštích měsících.

Cílem konzultace k počátečnímu posouzení dopadů je informovat občany a zúčastněné strany o plánech Komise a získat zpětnou vazbu k přístupu Komise k dané problematice a možným řešením. Dále sbírat veškeré relevantní informace, které zúčastněné strany mohou mít, včetně možných dopadů různých řešení.

EU si vytkla za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality (neutrální bilance emisí skleníkových plynů). Za tímto účelem navrhne snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 50 % na 55 % pro rok 2030 oproti úrovním z roku 1990, a nikoli o nejméně 40 %. To zahrnuje také změnu nedávno navrhovaného evropského právního rámce zákona pro klima. Iniciativa rovněž posoudí:  hospodářské, sociální a environmentální dopady či možná politická opatření

Níže naleznete dokument – Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)1631599 v anglickém jazyce ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu Návrh prováděcího nařízení zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6. 4. 2020.