EU 4/19 Implementace environmentálních zákonů EU v členských státech – průzkum 2019, T: 22.4.2019

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se souladu a implementace unijních zákonů v oblasti životního prostředí do legislativy jednotlivých členských států.

Cíl konzultace:
Veřejná konzultace má za cíl zajištění lepšího porozumění potřeb a očekávání občanů, administrativy, byznysu a organizací, kterých se dotýká environmentální legislativa.

Níže naleznete dotazník v anglickém jazyce (česká verze není dostupná) s otázkami ve formátu pdf.

Dostupný také na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/env_compliance_survey2019

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22. 4. 2019.

Soubory