EU 39/16 Konzultace k hlavním překážkám přeshraniční distribuce investičních fondů v EU, T: 20. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci o hlavních překážkách přeshraniční distribuce investičních fondů (UCITS a AIF) s cílem zvýšit podíl distribuovaných finančních prostředků napříč EU.

Zintenzivnění přeshraniční distribuce investičních fondů v EU umožňuje fondům růst či efektivněji distribuovat prostředky. Soutěžní prostředí v rámci národních trhů by mělo zvýšit samotnou hodnotu přeshraniční distribuce a kladně působit na rozvoj inovativního prostředí.

Tato konzultace podporuje vznik Unie kapitálových trhů (CMU), jejíž hlavním cílem je podpora obchodních a institucionálních investic z investičních fondů. Konzultace je součástí Akčního plánu pro vytváření unie kapitálových trhů, navazuje na odezvu z předchozích veřejných konzultací o  CMU a nedávnou výzvu Komise k předložení důkazů o regulačním rámci EU pro finanční služby.

Aby bylo možné navázat na předchozí konzultace, je tato konzultace zaměřena zejména na konkrétní případy a kvantitativní a finanční důkazy o finančním dopadu překážek v přeshraniční distribuci fondů. Výsledky této konzultace využije Komise jako podklad pro přijetí opatření k řešení přeshraničních překážek distribuce.

Komise usiluje o zpětnou vazbu zejména v následujících oblastech:

  • Marketingová omezení
  • Distribuční náklady a regulační poplatky
  • Správní ujednání
  • Distribuční sítě
  • Oznamovací procesy
  • Zdanění

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 20. 9. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/