EU 39/22 Doporučení o minimálním příjmu, T:28.3.2022

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů k doporučení týkajícího se minimálním příjmu.

Cílem iniciativy je podpořit tvorbu vnitrostátních politik zaměřených na zmírnění chudoby a předcházení sociálnímu vyloučení. To je v souladu se zásadami evropského pilíře sociálních práv, konkrétně zásadou č. 14. Ta stanoví, že každý, kdo nemá dostatečné prostředky, má právo na přiměřené dávky, které mu zaručí minimální příjem, jenž mu umožní důstojný život a zajistí mu přístup ke zboží a službám.
V případě osob, které mohou pracovat, by měly být dávky zaručující minimální příjem kombinovány s pobídkami ke (znovu)začlenění na trhu práce.

Níže naleznete dokument – EU 39_22 EK Výzva k předložení informací – Ares(2022)1606928 v českém jazyce.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/