EU 39/18 Veřejná konzultace pro účely kontroly účelnosti směrnic EU o kvalitě vnějšího ovzduší, T: 21.7.2018

Evropská komise vypsala konzultaci o pro účely kontroly účelnosti směrnic EU o kvalitě vnějšího ovzduší. 

Cíl konzultace:

  • Tato veřejná konzultace tvoří součást kontroly účelnosti směrnic EU o kvalitě vnějšího ovzduší (2008/50/ES, 2004/107/ES), kterou provádí Evropská komise. Tyto směrnice stanoví kritéria pro sledování a posuzování kvality ovzduší, povinné informování veřejnosti, normy kvality ovzduší a opatření, pokud tyto normy nejsou splněny. Cílem této konzultace je získat názory na to, zda směrnice uvedené úkoly plní relevantním, účelným, účinným a soudržným způsobem a zda právní předpisy EU přinášejí jasnou přidanou hodnotu.

Cílem této konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na:

  • úroveň informovanosti o problémech kvality ovzduší obecně a úroveň obeznámenosti s ustanoveními směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší konkrétně
  • to, zda a jak směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší přispěly ke zlepšení kvality ovzduší v Evropě to, zda jsou ustanovení směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší i nadále relevantní, účinné, efektivní a soudržné s ostatními politikami EU a členských států, jakož i to, co je přidanou hodnotu EU

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 21.7.2018.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/