EU 38/16 Konzultace ohledně hodnocení nařízení o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu, T: 10. 8. 2016

Evropská komise otevřela konzultaci týkající se hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.

Komise pomocí této konzultace provede úplné zhodnocení nařízení o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Konzultace se také zabývá realizací železničních nákladních koridorů, které jsou zřizovány na základě nařízení č. 913/2010 a nařízení č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Mezi očekávané přínosy plynoucí z výstavby koridorů se řadí: posílení konkurenceschopnosti železnice vůči ostatním druhům dopravy; harmonizace a synergie mezi vnitrostátními železničními systémy či posílení spolupráce při přidělování mezistátních tras pro nákladní vlaky mezi jednotlivými provozovateli infrastruktury.

Konzultace je zaměřena zejména na vyhodnocení relevance nařízení, jeho plnění a účinnost. Konzultace je dále věnována soudržnosti nařízení s cíli EU a jeho přidané hodnotě.

Vyhodnocení výsledků konzultace bude podkladem Evropské komisi pro určení, zda je nezbytné provést další opatření, s cílem zlepšení politického rámce.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf a word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 10. 8. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/