EU 38/10 Konzultace k aktualizaci Systému všeobecných preferencí; T: 31. 5. 2010

Systém všeobecných preferencí Evropské unie (GSP) je obchodní ujednání, prostřednictvím kterého EU umožňuje potencionální přístup 176 rozvojovým zemím a teritoriím na evropský trh, a to ve formě snížených celních sazeb uvalených na dotčené zboží při vstupu na evropský trh. Soustava GSP představuje důležitý prvek aktivní podpory udržitelného vývoje rozvojových zemí.

Současná regulace GSP je platná do 31. prosince 2011. Vzhledem k této skutečnosti vypsala Evropská komise konzultaci s cílem nashromáždit poznatky dotčených subjektů ke stávající úpravě a zajisti podklady pro vypracování úpravy nové.
U této příležitosti žádá komise o vyplnění poměrně rozsáhlého dotazníku týkajícího se uvedené problematiky. Dotazník je dostupný k vyplnění na stránce: https://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=NEXTGSPSCHEME

Případné postřehy či dotazy k této problematice prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/