EU 38/20 Green Deal – revize směrnice o zdanění energie; T:7.10.2020

Evropská komise zveřejnila k připomínkování konzultaci revizi směrnice o zdanění energie.

Směrnice o zdanění energie 2003/96 stanoví pravidla EU pro zdanění energetických produktů, jež se používají jako pohonná hmota nebo topné palivo, a elektřiny. Od přijetí směrnice v roce 2003 však trhy s energií a příslušné technologie v EU prošly významným vývojem a mezinárodní závazky EU, jakož i regulační rámec EU v oblasti energetiky a změny klimatu se od té doby značně proměnily.

Rada ministrů financí EU se domnívá že:

  • Široká škála osvobození a snížení fakticky zvýhodňuje spotřebu fosilních paliv.
  • Směrnice dostatečně nepodporuje snižování emisí skleníkových plynů, energetickou účinnost ani alternativní paliva (vodík, syntetická paliva, e-paliva, pokročilá biopaliva, elektřinu atd.).
  • Směrnice o zdanění energie již neplní svůj primární cíl týkající se řádného fungování vnitřního trhu. Restrukturalizace zdanění energie a snížení dotací na fosilní paliva přispívají ke klimatické neutralitě a udržitelnosti hospodářství EU.

Níže naleznete dotazník – EU 38_20 EK Green Deal – Revize směrnice o zdanění energie v českém jazyce ve formátu pdf (dokument bohužel není dostupný v jiném formátu).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 7. 10. 2020.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/