EU 38/18 EK Veřejná konzultace týkající se spotřební daně z tabákových výrobků a možného zdanění nových produktů, T: 13.8.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se spotřební daně z tabákových výrobků a možného zdanění nových produktů.

 Cíl konzultace:

  • Cílem této konzultace je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na stávající zdanění tabákových výrobků v EU, na možnost zdanění nových produktů (jako jsou elektronické cigarety a výrobky založené na principu zahřívání tabáku) a dále na vhodná řešení v případě přezkumu směrnice Rady 2011/64/EU.
  • Směrnice stanoví pravidla pro strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Definuje a klasifikuje různé tabákové výrobky podle jejich charakteristik a stanoví příslušné minimální sazby a strukturu spotřební daně. Jejím účelem je zajistit řádné fungování vnitřního trhu a vysokou míru ochrany lidského zdraví.

Dotazník se skládá se z 4 oddílů:

  1. V prvním se uvádějí základní informace o respondentovi. Cílem je lépe pochopit, z jaké perspektivy účastníci konzultace na danou problematiku nahlížejí.
  2. Druhá část obsahuje otázky ohledně zdanění tradičních tabákových výrobků
  3. Třetí část se týká tzv. nových tabákových výrobků, zvláště pak elektronických cigaret a výrobků založených na principu zahřívání tabáku.
  4. V poslední části mají respondenti možnost nahrát dokument obsahující stanovisko, v němž mohou svůj postoj podrobněji objasnit.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 13.8.2018.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/