EU 37/23 Priority pro ekodesign udržitelných produktů; T:20.3.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k určení priorit výrobků, pro něž by měly být stanoveny požadavky na ekodesign.

Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (přijatý Komisí v březnu 2022) je rámcem pro stanovení požadavků na ekodesign výrobků s cílem zlepšit jejich oběhovost, energetickou náročnost a další aspekty environmentální udržitelnosti. Zatímco návrh nařízení poskytuje obecný rámec pro stanovení pravidel, konkrétní požadavky na výrobky budou přijaty až ve druhé fázi. Komise by proto měla přijmout a pravidelně aktualizovat pracovní plán, který stanoví priority výrobků, pro něž by měly být stanoveny požadavky na ekodesign. Účelem tohoto dotazníku je zjistit vaše názory na to, jaké by v rámci daného nařízení tyto priority nových výrobků měly být.

Týká se to výrobků z odvětví:

 • Barvy a laky
 • Chemické látky
 • Detergenty
 • Dopravní prostředky a zařízení
 • Hliník
 • Hračky
 • Kancelářské vybavení
 • Keramické výrobky (včetně toalet a pisoárů)
 • Kosmetické přípravky
 • Maziva
 • Nábytek
 • Neželezné kovy
 • Obaly
 • Papír, papírovina a lepenka
 • Plasty a polymery
 • Pneumatiky
 • Postelové matrace
 • Potraviny, krmivo a nápoje
 • Rybářské sítě a lovná zařízení
 • Savé hygienické výrobky
 • Sklo
 • Stavební výrobky
 • Textil a obuv
 • Výrobky spojené se spotřebou energie včetně IKT a elektroniky
 • Železo a ocel
 • Zemědělské produkty

Není potřeba odpovídat na všechny části dotazníku, stačí když si vyberete relevantní části/kapitoly týkající se daných produktů. Některé odpovědi musely být předvaplněny, aby se zobrazily na ně navazující otázky. Tohoto předvyplnění si nevšímejte a vyznačte možnosti, které jsou pro vás relevantní.

Níže naleznete dotazník – EU 37_23 EK Priority pro ekodesign udržitelných produktů ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20.3.2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/