EU 37/22 Balíček k Aktu o čipech; T:7.3.2022

Evropská komise zveřejnila balíček k Aktu o čipech, jehož účelem je zajistit odolnost dodávek do EU, nezávislost Unie na poli technologií a aplikací a její vedoucí postavení v této oblasti

Iniciativa “Chips for Europe” – podpora rozsáhlého budování technologických kapacit a inovací v celé Unii s cílem umožnit vývoj a zavádění polovodičových a kvantových technologií nové generace.
Vytvoření rámce pro zajištění bezpečnosti dodávek přilákáním investic a posílených výrobních kapacit ve výrobě polovodičů a také pokročilým balením, testováním a montáží prostřednictvím prvních integrovaných výrobních zařízení a otevřených sléváren EU.
Vytvoření koordinačního mechanismu mezi členskými státy a Komisí pro posílení spolupráce s členskými státy a mezi nimi, sledování nabídky polovodičů, odhad poptávky, předvídání nedostatku, aktivaci krizové fáze.

Některé ze sporných bodů:

 • Členské státy by si měly vyžádat informace od organizací zastupujících podniky nebo v případě potřeby od jednotlivých výrobců polovodičů a zařízení – výrobní možnosti, výrobní kapacity a současné primární narušení a překážky.
 • Členské státy budou poskytovat informace o atypických nárůstech poptávky, nedostupnosti kritických polovodičů nebo surovin, narušení dodavatelského řetězce, nadprůměrně dlouhých dodacích lhůtách, zpoždění v dodávkách, výjimečném nárůstu cen
 • Zvažuje se zahájení dialogu, kdy by výrobci polovodičů byli požádání, aby upřednostňovali smlouvy se společnostmi, které dodávají výrobky kritickým odvětvím.
 • Unie by měla vykonávat dohled nad určitým vývozem za účelem zabezpečení dodávek na vnitřní trh.
 • Za účelem provedení monitorování vznikne Evropská rada pro polovodiče – v případě potřeby aktivování krizové fáze a projednání potenciální koordinovace zakázek.
 • Při aktivaci krizové fáze, může Komise přijmout určitá mimořádná opatření stanovená v tomto nařízení.
 • Komise může na žádost dvou nebo více členských států ustanovit, aby jménem zúčastněných členských států jednala jako centrální nákupní orgán pro jejich veřejné zakázky na produkty související s krizí pro určité kritické sektory.

Níže naleznete dokumenty zveřejněné v balíčku v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici:

 • EU 37_22 EK A Chips Act for Europe COM(2022) 45 final
 • EU 37_22 EK Proposal for a Regulation establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem COM(2022) 46 final
 • EU 37_22 EK Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) 2021/2085 establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe COM(2022) 47 final
 • EU 37_22 EK Commission Recommendation on a common Union toolbox to address semiconductor shortages and an EU mechanism for monitoring the semiconductor ecosystem C(2022) 782

Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 7. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/